Hvilken behandling er best for meg?

Hvilken behandling er best for meg?
december 17, 2015 andersson

Når du har fått diagnosen myomer, oppstår sannsynligvis spørsmålet: ”Hvilken behandling er best for meg?” Det finnes forskjellige myombehandlinger som har ulike fordeler og ulemper. Den behandlingen som er best for deg, kan være mindre bra for noen andre.

Dersom du for eksempel får operert bort livmoren (såkalt hysterektomi), vil du ikke lenger ha smerter eller blødninger, siden myomene fjernes sammen med livmoren. Men du kan ikke lenger bli gravid. Andre behandlingsalternativer, som operasjoner der bare myomene fjernes, eller tablettbehandling, kan være bra alternativer dersom du vil beholde livmoren.

Hva som er riktig behandling for deg, er avhengig av dine verdier, prioriteringer og fremtidsplaner1 . Det finnes ikke noen åpenbart ”beste” beslutning som fungerer for alle, eller noen ”verste” beslutning som ingen burde ta. Såfremt du ikke blir anbefalt en behandling du har akutt behov for, kan du ta deg tid til å tenke over de ulike alternativene og diskutere dem med legen din.

Forbered deg før legebesøket

Kjenner du deg usikker på å skulle snakke med legen om behandlingsalternativer? Legen har forståelse for situasjonen din og kan anbefale en behandling som er tilpasset din prognose og dine symptomer, personlige verdier og preferanser2 . Forbered deg gjerne før legebesøket ved å lese om de behandlingsalternativene som tilbys. Slike forberedelser kan gjøre at du kjenner deg sikrere under besøket og kan stille flere spørsmål.

Gode råd før legebesøket

Funderer du litt på diagnosen og hvilken myombehandling du skal velge? Her får du gode råd som kan gjøre det enklere å velge behandling.

1. Skriv ned tankene og spørsmålene dine – og ta dem opp med legen din.
2. Spør legen din om nye behandlinger, hvor effektive de er, og hva som eventuelt er risikoen.
3. Lytt til legens mening om behandlingsalternativene – og prøv å komme frem til en beslutning.

Om forfatteren

Deborah Lancastle arbeider som helsepsykolog ved BPS register of Chartered psychologists og BPS register of Applied Psychology Practice Supervisors. Hennes forskning er rettet først og fremst mot de psykososiale aspektene ved kvinners gynekologiske helse og prosesser som forklarer positiv psykologisk og fysisk utvikling til tross for utfordrende sykdomstilstander, samt hvordan man tilpasser seg disse.

1. O’Connor A M, Stacey D (2005) Should patient decision aids (PtDAs) be introduced in the health care system? Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network report; http://www.euro.who.int/Document/E87791.pdf

2. Elwyn, G., Edwards, A., Kinnersley, P., & Grol, P. (2000). Shared decision making and the concept of equipoise: the competences of involving patients in health care choices. British Journal of General Practice, 50, 892-897.

Send this to friend