Behandling

Behandling

Målet med myombehandlingen er å minske symptomene (blødninger, smerter) og/eller å redusere størrelsen på myomene.

Behandling av myomer

Det finnes flere risikofaktorer for utvikling av myomer. De forårsakes sannsynligvis av en kombinasjon av ulike faktorer, og man vet at hormonene østrogen og progesteron fremmer tilvekst av myomer. Noen behandlinger er derfor rettet mot disse hormonene.

Legene tar hensyn til flere faktorer når de beslutter hva som er den beste behandlingen. Hvor alvorlige symptomene er, myomenes størrelse og plassering, pasientens alder, om pasienten ønsker å beholde livmoren og fruktbarheten, er alle viktige faktorer som påvirker valget av behandling. Diskuter de forskjellige alternativene med en gynekolog.

Det finnes følgende behandlingsalternativer Behandlingsmetoder

Legemidler

Følgende legemidler brukes ofte for behandling av livmormyomer, i de fleste tilfeller for å holde symptomene under kontroll:

 • P-piller og progesteron
 • Hormonspiral
 • GnRH-analoger
 • Selektive progesteronreseptor-modulatorer (SPRM)

Ikke-kirurgiske behandlinger

Det finnes flere ulike ikke-kirurgiske alternativer for behandling av myomer, fra ikke-invasive til minimalt invasive. Gynekologen og du bør diskutere hvilke alternativer som finnes, og spesielt hvilke som passer for deg med tanke på nettopp dine plager.

 • Fokusert ultralydkirurgi under MR-veiledning
 • Myolyse
 • Embolisering av uterusarterier

Operasjon

Operasjon er en mulighet dersom du har spesielt vanskelige symptomer på grunn av myoer, og ingen legemidler har hatt effekt. Det finnes flere ulike typer operasjoner som kan overveies. Gynekologen bør henvise deg til en spesialist som kan diskutere alle alternativer med deg, samt fordeler og eventuelle risikoer forbundet med de ulike inngrepene.

 • Hysterektomi
 • Myomektomi
  • Abdominell myomektomi
  • Hysteroskopisk eller vaginal myomektomi
  • Laparoskopisk myomektomi

Legemidler Legemidler

Følgende legemidler brukes ofte for behandling av livmormyomer, i de fleste tilfeller for å holde symptomene under kontroll. Spør legen, så får du korrekt informasjon.

Legemiddelbehandling ved myomer

Selektive progesteronreseptor-modulatorer –SPRM-er

Legemiddelet brukes som behandling enten før en operasjon av myomene, eller i en lengre periode ved moderate til alvorlige symptomer forårsaket av myomer. Ved bruk av legemiddelet reduseres de kraftige menstruasjonsblødningene som skyldes myomer, og myomene kan krympe. Legemiddelet virker ved å påvirke aktiviteten til det naturlige hormonet progestron.

Legemiddel før operasjon – GnRH-agonister

GnRH-agonister kan brukes som forbehandling for å redusere størrelsen på myomer før en operasjon. GnRH-agonister hemmer produksjonen av hormoner som virker under kvinnens normale menstruasjonssyklus. Hvilket fører til redusert frisetting av østrogen og gjør at myomene krymper.

Legemiddel ved kraftig menstruasjonsblødninger som kan skyldes myomer

P-piller og progesteron

Kombinerte prevensjonsmidler som inneholder både østrogen og progesteron bidrar ofte til reduserte eller mer regelmessige blødninger, og brukes ofte for å behandle lettere menstruasjonsplager.

Progesteron har en hemmende effekt på livmorshinnen og brukes for å behandle menstruasjonsforstyrrelser som i visse tilfeller kan skyldes myomer. Denne type prevensjonsmidler hindrer at egg løsner fra eggstokkene, og avbryter dermed den månedlige menstruasjonssyklusen.

Hormonspiral

Hormonspiral brukes vanligvis som prevensjonsmiddel, men kan også benyttes for å behandle kraftige menstruasjonsblødninger – som i enkelte tilfeller kan skyldes myomer. En spiral er et lite livmorinnlegg som føres inn i kvinnens livmor for å avgi progesteron

Ikke-kirurgiske behandlinger Ikke-kirurgiske behandlinger

Det finnes flere ulike alternative myombehandlinger som ikke innebærer operasjon, fra ikke-invasive til minimalt invasive. Snakk med legen din om hvilke alternativer som finnes, spesielt om hvilke som passer for deg med tanke på nettopp dine plager.

Fokusert ultralydkirurgi under MR-veiledning

Fokusert ultralydkirurgi under MR-veiledning (MRgFUS = Magnetic Resonance imaging-guided Focused Ultrasound Surgery) er en ikke-invasiv prosedyre for behandling av myomer hos kvinner som ikke vil ha barn.

Ved MRgFUS benytter man fokusert, høyfrekvent og høyenergetisk ultralydbestråling for å ødelegge myomene, ett av gangen, ved å varme dem opp til de koagulerer.

Embolisering av uterusarterier

Embolisering av uterusarterier (UAE) innebærer at man via et kateter fører inn små partikler som stanser blodtilførselen til livmoren (uterus). Dette medfører at myomene krymper. Det er en effektiv behandling for kvinner som ikke ønsker barn.

Under inngrepet injiserer røntgenlegen små kuler (mikrosfærer) inn i livmorarteriene for å blokkere dem. Livmorens oksygentilførsel opphører og innsiden av livmorveggen begynner å koagulere. Koaglene kan løses opp senere når livmorens blodtilførsel kommer tilbake igjen, men myomklumpene forandres ikke. Myomene har derved forsvunnet på grunn av mangel på blod og oksygen.

Som ved alle andre inngrep finnes det også ved embolisering risikoer og komplikasjoner, som dårligere eggstokkfunksjon, infeksjon og utflod.

Myolyse

Myolyse innebærer at myomene forstørres ved hjelp av fokusert energi. Det kan gjøres ved bruk av et laparoskop, men man kan da behandle bare ett myom om gangen.

Ved myolyse føres kirurgiske nåler inn i livmoren gjennom et lite snitt i buken, og myomet behandles deretter med elektrisitet. Blodkarene i myomet snurpes sammen og blodtilførselen stenges. Denne prosedyren kan påvirke fertiliteten og skal ikke brukes dersom du ønsker å bli gravid senere.

Operasjon Operasjon

Operasjon er en mulighet dersom du har spesielt vanskelige symptomer på grunn av myoer, og ingen legemidler har hatt effekt. Det finnes flere ulike typer operasjoner som kan være aktuelle. Legen din bør henvise deg til en spesialist som kan diskutere alle alternativer med deg, samt fordeler og eventuelle risikoer forbundet med de ulike inngrepene.

Hysterektomi

Hysterektomi er et kirurgisk inngrep som innebærer at man fjerner hele livmoren. Etter en hysterektomi kan man ikke lenger bli gravid, og man har ingen menstruasjoner, uansett alder. Hysterektomi er en endelig behandling av myomer siden inngrepet ikke bare fjerner alle myomene, men også risikoen for at de skal komme tilbake.

 • Partiell: Bare livmoren
 • Total: Livmor, livmorhals og i blant eggstokker
 • Radikal: Livmor, livmorhals, øvre del av vagina, vanligvis eggstokker

Hysterektomi medfører flere risikoer, som blodtap og smerter etter inngrepet. En hysterektomi kan også få psykiske følgevirkninger

Myomektomi

Myomektomi er en fellesbenevnelse for operasjoner som fjerner selve myomene, men som har minimal effekt på livmoren eller kvinnens fertilitet. Det finnes imidlertid en liten risiko for ruptur (sprekk) i livmoren ved fremtidige svangerskap. Myomektomi kan utføres på hovedsakelig tre forskjellige måter:

 • Laparoskopisk myomektomi
 • Hysteroskopisk eller vaginal myomektomi
 • Abdominell myomektomi

Laparoskopisk myomektomi

Laparoskopisk eller robotassistert myomektomi brukes for å fjerne subserøse eller skaftede myomer.

Metoden innebærer at man fører inn et laparoskop og andre instrumenter gjennom snitt i buken og ved hjelp av disse skjærer bort myomene fra livmorveggen. Livmoren kan altså beholdes. I noen tilfeller benyttes en robot for myomer som er vanskelige å nå.

Det gjøres små snitt i buken for at man skal nå inn til myomene. Takket være robotassistert myomektomi kan mange kvinner som tidligere måtte gjennomgå laparotomi, i stedet opereres med en minimalt invasiv metode.

Når myomene er lokalisert, skrapes de bort fra livmorveggen. Metoden forårsaker minimal blødning eller arrdannelse.

Hysteroskopisk eller vaginal myomektomi

Ved hysteroskopisk myomektomi brukes et hysteroskop, dvs. et instrument som er utstyrt med et kamera og en lampe.

Hysteroskopet føres inn gjennom livmorhalsen så legen kan inspisere livmorens innside. Når myomene er lokalisert, benyttes et annet instrument, et såkalt resektoskop, for å skjære dem i mindre biter. Bitene fjernes deretter gjennom livmorhalsen.

Abdominell myomektomi

Abdominell myomektomi (via buken) brukes når myomene har vokst seg for store eller er så mange at de ikke kan behandles på annen måte.

Kirurgen gjør to små snitt i buken, et loddrett og et vannrett, for å nå frem til livmoren for å fjerne myomene. Når myomene er lokalisert, skrapes de bort fra livmorveggen. Metoden forårsaker minimal blødning eller arrdannelse.

Send this to friend