Opphavsrett

OPPHAVSRETT

Eiendomsrett

Du har tillatelse til å laste ned, vise og skrive ut informasjon fra Gedeon Richters nettsted, men kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Informasjon om opphavsrett og eiendomsrett som finnes i nedlastet eller utskrevet materiell, må ikke slettes, men skal beholdes og gjengis.

Du får imidlertid ikke spre, modifisere, overføre, gjenbruke, opprette eller bruke innholdet på dette nettstedet, dvs. tekst, bilder, lyd- og videomateriell, for offentlige eller kommersielle formål, uten på forhånd skriftlig tillatelse fra Gedeon Richter Plc. Dersom ikke annet er angitt, må du forutsette at alt du ser eller leser på dette nettstedet, er opphavsrettslig beskyttet og ikke får brukes på annen måte enn som beskrevet i disse Brukervilkår eller i brukervilkårene på relevante sider, uten på forhånd skriftlig tillatelse fra Gedeon Richter Plc.

Richter-portalen kan inneholde varemerker, patenter, eiendomsbeskyttet informasjon, teknikker, produkter, prosesser eller annet som er eiendomsbeskyttet og tilhører Gedeon Richter Plc. med datterselskaper. Du bevilges ingen lisens eller rettighet til slike varemerker, patenter, teknikker, produkter, prosesserer eller annet som er eiendomsbeskyttet og tilhører Gedeon Richter Plc., datterselskaper og/eller andre parter.

Varemerker, domenenavn

Registrerte varemerker er helt og holdent respektive eieres eiendom. Du får ikke bruke varemerker, navn eller domenenavn som er registrert av Gedeon Richter Plc. for kommersielle formål eller for å skade selskapets omdømme.

Meddelelser, innsendt materiell

All kommunikasjon og alt materiell du sender til nettstedet via e-post eller på annen måte, inklusive alle former for data, spørsmål, kommentarer og forslag, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og uten eiendomsrett. Alt du overfører eller sender, blir Gedeon Richter Plc.s eiendom og kan brukes på ulike måter, blant annet gjengis, avsløres, publiseres og tilkjennegis.

Gedeon Richter Plc. har rett til fritt å bruke informasjon om idéer, konsepter, kunnskap og teknikker som du sender til nettstedet, for alle slags formål, blant annet for å utvikle, fremstille og markedsføre produkter ved hjelp av slik informasjon. Gedeon Richter Plc. lagrer ikke materiell som sendes til nettstedet, og er ikke pliktig til å svare på innsendt post.

Lenker og rammer (frames)

Kun lenker som leder til nettstedets startside, er tillatt. Dyplenking er ikke tillatt uten på forhånd skriftlig godkjenning fra Gedeon Richter Plc. Rammer fra andre nettsteder er ikke tillatt på dette nettstedet. Inline-lenker eller andre måter å inkorporere deler av dette nettstedet på andre partners nettsteder, er ikke tillatt.

Send this to friend