Symptomer

Gjenkjenn symptomene

I mange tilfeller gir ikke myomer symptomer i det hele tatt og oppdages først ved rutinemessige undersøkelser, Omtrent en av tre kvinner med myomer får symptomer som kan gjøre dagliglivet besværlig.

Symptomer

Dersom du har noen av de følgende symptomene og lurer på om det kan skyldes myomer, bør du snakke med legen din om hva man kan gjøre.

 • Uregelmessige blødninger
 • Kraftige menstruasjoner
 • Smerte i nedre del av buken
 • Tyngdefornemmelse og trykk på urinblæren
 • Smertefulle menstruasjoner
 • Smerter eller ubehag under sex
 • Hyppig tissetrang og forstoppelse
 • Problemer med å bli gravid eller manglende fruktbarhet

Uregelmessige blødninger Blødninger

Det kan skyldes at myomene irriterer livmorslimhinnen (endometriet). En gjennomsnittlig menstruasjonssyklus varer i cirka 28 dager, men alt mellom 24 og 35 dager betraktes som normalt. Blødningene betraktes som uregelmessige når menstruasjonen varer lenger enn i syv dager, det er mindre enn tre uker fra begynnelsen av en mens til neste mens, du blør mellom menstruasjonene eller du blør etter sex.

Kraftige menstruasjoner

Kraftige menstruasjoner behøver ikke bety at noe er galt, men det kan påvirke hverdagen både følelsesmessig og sosialt og kan føre til jernmangel (anemi)som igjen kan gi tretthet og i alvorlige tilfeller kortpustethet.

Du har kraftige menstruasjoner dersom du må bruke uvanlig mange tamponger eller bind, eller må bruke begge deler samtidig, eller dersom du blør gjennom klær eller på sengetøy.

Smerter i nedre del av buken. Tyngdefornemmelse og trykk på urinblæren. Smerter

Myomer kan gi smerter eller oppsvulming i nedre del av buken, spesielt om de er store. De kan også gi smerter i korsryggen og i bena.

Smerter eller ubehag under sex

Dersom myomene sitter nær vagina eller livmorhalsen, kan de i noen tilfeller medføre smerter ved sex.

Smertefulle menstruasjoner

Myomer kan forårsake kraftige eller smertefulle menstruasjonsblødninger fordi de kan irritere livmoren og gjøre den større.

Hyppig tissetrang og forstoppelse Andre symptomer

Dersom du må oftere på toalettet enn normalt, kan det skyldes myomer som trykker mot urinblæren. Du må kanskje opp om natten for å tisse eller må oftere på toalettet om dagen.

Myomene kan en sjelden gang også trykke mot tykktarmen, og det kan føre til forstoppelse og obehag ved tarmtømming. Forstoppelse innebærer at man ikke har regelmessig avføring eller ikke kan tømme tarmen skikkelig.

Problemer med å bli gravid eller manglende fruktbarhet

I blant kan myomer føre til at det blir vanskeligere, eller umulig (infertilitet), for kvinnen å bli gravid.

Hos de fleste friske par blir 95 % av kvinnene gravide i løpet av to år dersom de regelmessig har ubeskyttet sex. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) betraktes et par som infertilt dersom kvinnen ikke har blitt gravid etter 12 måneders regelmessig, ubeskyttet sex.

Man kan bli infertil dersom myomene er submukøse, det vil si at de, vokser inn i livmorhulrommet. Avhengig av hvor store de er og hvilken form de har, kan de i blant forhindre at et befruktet egg fester seg til slimhinnen, eller de kan blokkere egglederen og på den måten gjøre det vanskeligere å bli gravid.

I noen tilfeller fører myomer også til komplikasjoner under svangerskapet, og det kan øke risikoen for spontanabort og gi problemer under forløsningen.

Er jeg i risikosonen for å få myomer? Er jeg i risikosonen?

En risikofaktor er noe som øker sannsynligheten for at myomer skal utvikles. Dersom man har en spesifikk risikofaktor, kan det også påvirke resultatet av behandlingen og øke risikoen for at myomene kommer tilbake. Det finnes ikke en enkelt årsak til at man får myomer. Flere ulike faktorer kan bidra til at de utvikles.

 • Alder
 • Alder ved første menstruasjon
 • Klimakteriet
 • Arvelighet
 • Etnisk opphav
 • Antall barn
 • Høyt blodtrykk eller risiko for hjertesykdommer
 • Mosjon
 • Overvekt

Alder

Myomer blir vanligere med økende alder, inntil man når klimakteriet.

Det ser ut til å være en stor økning i antall myomer som diagnostiseres hos kvinner i 40-årsalderen.

Det betyr ikke nødvendigvis at myomer oftere utvikles hos kvinner i 40-årsalderen, men heller at eksisterende myomer kan begynne å vokse raskere eller at symptomene blir tydeligere.

Klimakteriet

Risikoen for å utvikle myomer er lavere hos kvinner som har gjennomgått klimakteriet (overgangsalderen).

Eksisterende myomer har en tendens til å bli mindre etter klimakteriet, siden østrogennivået i kroppen er meget lavt da. Uten østrogen krymper myomene.

Alder ved første menstruasjon

Alder ved første menstruasjon er meget varierende og avhengig av geografisk område, etnisitet, genetiske faktorer m.m., men et grovt gjennomsnitt er 13 år. Risikoen for myomer er noe høyere dersom man får sin første menstruasjon tidlig.

Kvinner som var 10 år eller yngre da de fikk sin første menstruasjon, har høyere risiko for å få myomer enn kvinner som var 12 år da de fikk sin første menstruasjon. Kvinner som var 16 år eller eldre ved første menstruasjon, har lavere risiko for å få myomer.

Dersom man får menstruasjon tidlig, kan risikoen for å få myomer være noe forhøyet siden livmorveggen (myometriet) vil gjennomgå flere forandringer, såkalte celledelinger, og det øker risikoen for at det skal oppstå feil under celledelingene.

Arvelighet

Det synes å være høyere risiko for utvikling av myomer dersom slektninger har det. Det er mer sannsynlig at kvinner med myomer har en nær slektning, f.eks. søster eller mor, som også har myomer.

Dette tyder på at visse gener kan ha betydning for utviklingen av myomer.

Etnisk opphav

Myomer er 2–3 ganger vanligere hos kvinner med afrikansk-vestindisk opphav og har også en tendens å være større, flere og forekomme hos yngre kvinner.

Antall barn

Kvinner som har født barn, har lavere risiko for å få myomer enn kvinner som ikke har født barn.

Risikoen synker med antall barn og også dersom det er kort tid mellom svangerskapene.

Årsaken til at barnefødsler kan redusere risikoen for myomer, er at svangerskap forkorter tiden kvinnen har et høyt østrogennivå.

Høyt blodtrykk eller risiko for hjertesykdommer

Kvinner med høyt blodtrykk eller med risiko for hjertesykdommer, har høyere sannsynlighet for å utvikle myomer.

En studie viste at høyt blodtrykk er koblet til høyere risiko for å få myomer, selv om det ble tatt hensyn til behandling, blant annet blodtrykkssenkende legemiddel.

Mosjon

Kvinner som mosjonerer mye og har en aktiv livsstil, har lavere risiko for å utvikle myomer. En studie viste at risikoen kunne bli redusert med så mye som 40 %.

Overvekt

Risikoen for myomer er høyere hos overvektige kvinner. Dette kan skyldes visse hormonforandringer som er koblet til overvekt.

Send this to friend