Myomer – et stort helseproblem

Myomer – et stort helseproblem
december 17, 2015 andersson

Myomer kan forårsake symptomer som kraftige blødninger, oppsvulmet mage, magesmerter, komplikasjoner i forbindelse med fertilitet og graviditet, smerter ved sex samt problemer med urinblæren og tarmen. Mange kvinner holder ut med symptomene og venter lenge før de søker hjelp. Det er viktig å oppsøke lege dersom man har symptomer, slik at legen kan stille riktig diagnose og kvinnen kan få behandling mot sine myomer.

Skal jeg gå til legen eller ikke?

20-40 % av alle fertile kvinner rammes av myomer, hvorav 25-50 % får symptomer som har negativ innvirkning på hverdagsliv, arbeidsevne, relasjoner og sexliv1 . De som rammes, får ofte kraftige buksmerter, har problemer med å bli gravide, er trette og har smerter når de har sex. Kvinner forteller at de må bytte tampong med 40-60 minutters mellomrom og må sove på flere handklær i tilfelle de skulle blø gjennom. Til tross for disse vanskelige problemene er det ikke uvanlig at noen venter, i blant i opptil fem år, før de kontakter lege2 . Mange er flaue over symptomene sine, særlig dersom symptomene påvirker privatlivet eller karrieren, andre prøver å medisinere seg selv, mens noen lider i det stille – ofte i troen på at myomer er en vanlig del av livet.

Diagnose

Det er viktig at du får en diagnose så snart som mulig, spesielt dersom du ønsker å få barn. Myomer kan medføre at det blir vanskeligere for kvinner i fertil alder å bli gravide3 . Den økende tendensen til å få barn senere i livet, kombinert med at myomer er vanligere jo eldre man er, innebærer at en tidlig diagnose blir stadig viktigere for at kvinner i 30–40- årsalderen skal beholde sin fertilitet.

Behandling

Myomer kan behandles med legemidler eller forskjellige operasjonsmetoder. Les mer om ulike behandlingsalternativer her: myomguiden.no/behandlinger-av-myom

Innvirkning på dagliglivet

I en studie från 2012 oppga 42 % av kvinnene som hadde fått diagnosen myomer, at symptomene hadde en negativ innvirkning på dagliglivet, arbeidsevnen, familien, relasjoner og sexlivet4 . En kvinne fortalte at hun måtte ha alarm på vekkerklokken med et par timers mellomrom for å rekke å bytte mensbeskyttelse i tide. Kvinnen planla ferie og besøk hos venner slik at hun ikke skulle ha mens akkurat da – hun syntes det var flaut med nedblødde handklær på hotellet eller hjemme hos vennene. En annen studie viste at nesten to tredjedeler av alle kvinner med myomer, bekymret seg for at de skulle tape arbeidsdager på grunn av symptomene sine. Og 25 % av dem som er i arbeid, tror at myomene vil hindre dem i å nå så langt i karrieren som de har potensial til5 . En 45-årig kvinne med myomer beskriver trettheten som så ”uutholdelig” at hun ikke greier å konsentrere seg på jobben. ”Har mulighet for å få en jobb med større ansvar, men selvtilliten min svikter når jeg har mens, og jeg må ofte være borte fra jobben. Det er flaut å fortelle sjefen min om problemene”.

Kraftige blødninger og menssmerter kan behandles

Myomer utgjør et stort problem for dem som rammes. Men det finnes en mulighet for å leve som vanlig igjen, til tross for myomene. Det er viktig å oppsøke lege dersom man har symptomer, slik at legen kan stille riktig diagnose og kvinnen kan få behandling mot myomene.

”Jeg oppfordrer alle til å oppsøke lege umiddelbart dersom de har problemer med mensen. Dersom den første ikke finner noe galt, bør du kontakte en annen lege for en andre uttalelse. Selv hadde jeg kraftige blødninger i flere måneder før jeg kontaktet lege.” – Becky Bevars

1. Tropeano G, Amoroso S, Scambia G. Hum. Reprod. Uppdat. (2008) 14 (3): 259-274.

2. Bijan J, Borah, et al. T J Obstet Gynaecol. 2013; 209 (4): 31

3. Pritts EA, et al. Fertil Steril 2009;91:1215−1223

4. Zimmerman A et al: Prevalence, symptoms and management of uterine fibroids: an international internet-based survey of 21,746 women. BMC Women’s Health 2012, 12:6 http://www.biomedcentral.com/1472-6874/12/6

5. Luiz Gustavo Oliveira Brito et al.: Uterine leiomyoma: understanding the impact of symptoms on womens’ lives. Reproductive Health 2014, 11:10.

Send this to friend